Ad-Hoc Query aangaande de organisatie en het beheer van juridische bijstand aan vreemdelingen in de EU

Deze Ad Hoc Query gelanceerd door het Poolse EMN contactpunt werd beantwoord door 16 lidstaten en geeft een overzicht van de manier waarop jurisdische bijstand aan vreemdelingen door lidstaten en NGO's is georganiseerd en wordt beheerd.

Een bepaalde vorm van juridische bijstand aan vreemdelingen met een laag inkomen wordt in elke lidstaat voorzien. De mate van bijstand en door wie deze bijstand wordt aangeboden (NGO's vs lidstaten) verschilt van lidstaat tot lidstaat.

Elke lidstaat geeft een beschrijving van hoe de juridische bijstand is gerelegd. Ook de procedures die buitenlanders moeten volgen om hiervan te kunnen genieten worden uiteengezet

De verschillende lidstaten geven ook aan hoe artikel 15 en artikel 16 van de Richtlijn 2005/85/EC en artikel 13 punt 3-4 van de Richtlijn 2008/115/EC die de toegang tot juridische bijstand regelen, zijn omgezet in nationale wetgeving.

Deze Ad hoc query is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
di 21 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: