Jaarlijks rapport CGVS 2020

Het CGVS heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het jaarverslag bevat een compleet overzicht van de asielcijfers van 2020. Verder focust het rapport onder andere op de impact van  COVID-19, op de werking van het CGVS en op de internationale asielcontext.

Het jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en Frans in een online versie en in PDF formaat.

Publicatiedatum: do 14 okt 2021
Geografie:
Hoofdthema: