Conferentie: Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt

Op 18 januari organiseert Myria, samen met samen met de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en Le Soir, een grote conferentie over migratie. Die vindt plaats in het Paleis der Academiën in Brussel. Een dag lang worden thema’s als internationale bescherming en economische migratie aangesneden aan de hand van academische uiteenzettingen.

COLLOQUIUM

Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt

 • Datum: 18 januari 2019
 • Locatie: Paleis der Academiën (salle du Trône), Hertogstraat 1 - 1000 Brussel
 • Ontvangst: 9u - Einde: 17.45u

Schrijf in via de website van de Academie

 

 • 9.15u - Inleiding door Didier Viviers, vast secretaris van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Internationale bescherming: kan een land zijn vluchtelingen uitkiezen?

Voorzitter: Françoise Tulkens, Emeritus Professor aan de UCL, Faculteit recht en criminologie, en geassocieerd lid emeritus van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
 

Is de toekomst van Europa om zich hermetisch af te sluiten, haar grenzen te sluiten en alleen die asielzoekers op haar grondgebied te dulden die ze zelf heeft geselecteerd? Ligt de toekomst met andere woorden bij het Australische model? Dat is de vraag waar het Europese debat over het recht op asiel vandaag rond draait. Maar wat dan met de migranten die ondanks alles toch op een irreguliere manier naar Europa zullen blijven komen? Is dat model, dat opgang maakt in Europa, verenigbaar met de rechten van de mens, de conventie van Genève en het principe van non-refoulement?

 • 9.30u – Omkadering door een journalist
 • 9.40u – Dirk Van den Bulck, Commissaris-generaal, Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
 • 10.05u –  Sylvie Sarolea, Faculteit recht en criminologie, UCL
 • 10.30u – Koffiepauze
 • 10.55u – Vincent Cochetel, vertegenwoordiger van UNHCR (of een andere vertegenwoordiger van UNHCR)
 • 11.15u  – Ellen Desmet, Vakgroep Europees, publiek en internationaal recht, Universiteit Gent
 • 11.40u – Debat
 • 12.25u – Slotwoord door de voorzitter

Lunch

Economische migratie: noodzaak of illusie?

Voorzitter: Mark Eyskens, Ministre van Staat, erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
 

Aan de ene kant is er het discours dat drukt op de noodzaak voor Europa om zich te beschermen tegen de snel toenemende irreguliere migratie, met de sterke demografische groei van Afrika en de kosten van de opvang van migranten in het achterhoofd. Aan de andere kant tonen analyses de positieve impact aan van migratie op de economie. Economisch migratie is in dat licht deel van de oplossing voor de vergrijzing in Europa. Is het mogelijk om een objectief debat te voeren over deze thema’s? En daarbij ook álle te durven noemen  – van gastland, herkomstland en migranten? Welke impact heeft de braindrain, welke perspectieven zijn er op vlak van ontwikkelingssamenwerking? Wat is de toekomst voor transmigratie en circulaire migratie?

 • 13.50u - Omkadering door een journalist
 • 14u - Nicole Fasquelle en Marie Vandresse (Planbureau): Internationale migratie: analyse van de impact op de leeftijdsstructuur van de bevolking en op de kost van de vergrijzing op lange termijn in België
 • 14.25u - François Héran, Titularis van de leerstoel “migratie en samenleving” Collège de France
 • 14.50u - Ive Marx, Sociaal-economische wetenschappen en sociologie, Universiteit Antwerpen 
 • 15.15u - Koffiepauze
 • 15.40u - François Gemenne, Directeur van het Observatorium Hugo, Université de Liège-Sorbonne
 • 16.10u - Stijn Baert, Vakgroep economie, Universiteit Gent
 • 16.35u - Debat
 • 17.20u - Slotwoord door de voorzitter
 • 17.30u - Algemene conclusies door François De Smet, Directeur van Myria
Publicatiedatum: ma 14 jan 2019
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: