UNHCR rapport: staatloosheid in België

In een poging om tot een beter begrip te komen van de situatie waarin staatlozen verkeren in België heeft het UNHCR dit onderzoeksproject uitgevoerd waarbij de socio-demografische en wettelijke aspecten rond staatloosheid in België aan bod komen.

Het onderzoeksproject liep van november 2010 tot eind juli 2012 en verliep onder het toezicht van UNHCR in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Het onderzoek beoogt om meer duidelijkheid te brengen aangaande hoeveel staatlozen er zijn in België en wat hun beschermingsnoden zijn. Beschikbare primaire en administratieve data werden verzameld en geannalyseerd. Er werden interviews met staalozen georganiseerd.

Daarenboven is er een analyse van de bestaande regelgeving en procedures die voorzien in het statuut voor staatlozen en een toetsing aan de rechten zoals omschreven in het Verdrag van 1954 en het Verdrag van 1964. Er worden ook beleidsaanbevelingen gedaan.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels, maar er is een samenvatting beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

 

 

Publication Date:
vr 01 mrt 2013
Hoofdthema:
Trefwoorden: