Opvangsystemen en de sociale situatie van asielzoekers

Hoe is het opvangsysteem in België voor asielzoekers ontwikkeld? Wat zijn de doelstellingen en verantwoordelijkheden, de sterktes en de zwaktes? Deze studie behandelt deze vragen en richt zich voornamelijk op de situatie waarin de asielzoekers, waaronder minderjarigen, zich bevinden.

Download publication

Over de studie:

Het opvangsysteem voor asielzoekers in België voorziet in verschillende opvangsystemen, waaronder de opvang in open centra voor groepen en verschillende meer geïndividuealiseerde opvanginitiatieven. Verschillende actoren spelen een rol binnen de organisatie van opvang waaronder Fedasil, het Rode Kruis, NGO's en de openbare welzijnscentra.

Deze studie is enkel in het Engels beschikbaar

Auteurs: Het belgische contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN)

 

Publication Date:
di 31 mei 2005
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: