EMN Bulletin (april - juni 2018)

De 23ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

Download publication

De 23ste editie van het EMN Bulletin biedt een overzicht van recente ontwikkelingen (van april tot juni 2018) op het Europese en nationale niveau met betrekking tot algemene beleidsontwikkelingen; het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; externe dimensies; en mensenhandel.

Deze editie bevat o.a. informatie over:

 

Op EU niveau:

  • De publicatie door de Europese Commissie van een voortgangsverslag over de uitvoering van de Europese migratieagenda en het stappenplan van de Commissie.
  • Het voorstel van de Europese Commissie om het VIS (“Visa Information System’”) te verbeteren, teneinde beter in te spelen op de veranderende uitdagingen inzake veiligheid en migratie.   
  • De gezamenlijke verklaring van 10 EU-agentschappen om nauwer samen te werken in de strijd tegen mensenhandel

Op nationaal niveau:

  • BE: het van kracht worden van de wet inzake maatregelen in de strijd tegen valse verklaringen van ouderschap.
  • AT: het quotum van 720 buitenlanders voor tijdelijke tewerkstelling in het toerisme tijdens de zomer.
  • IE: de aankondiging van nieuwe maatregelen die personen die internationale bescherming hebben aangevraagd toegang geven tot de arbeidsmarkt.
  • SE: de goedkeuring van een nieuwe wet die het mogelijk maakt voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wiens asielaanvraag werd afgewezen, om een verblijfsvergunning voor hoger secundaire studies aan te vragen.
  • ...

Meer ontwikkelingen en andere informatie vindt u in het Bulletin (document hierboven).

Publication Date:
di 07 aug 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: