Fedasil: Balans 2019

Fedasil presenteert in zijn Balans 2019 de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers over opvang, vrijwillige terugkeer en hervestiging van het voorbije jaar. Het overzicht toont een toename van het aantal personen dat werd opgevangen en voor wie vorig jaar meer dan 5000 tijdelijke plaatsen werden geopend. 

Creatie van plaatsen

In 2019 raakte ons opvangnetwerk geleidelijk aan verzadigd omwille van de (relatieve) toename van het aantal asielaanvragen, maar ook omwille van de langere behandelingsduur van de dossiers bij de asielinstanties en de vele opgelegde sluitingen van opvangplaatsen na de crisis van 2015-2016. Hierdoor was Fedasil verplicht om op heel korte termijn nieuwe tijdelijke centra te openen - meer dan 5000 plaatsen extra in 2019.

Minder vrijwillige terugkeerders

Vorig jaar was er minder vrijwillige terugkeer. In 2019 beslisten iets minder dan 2500 migranten terug te keren naar hun thuisland met de steun van een programma voor vrijwillige terugkeer. 46% onder hen kregen bijkomende steun om zich makkelijker weer te integreren in het land van herkomst.

De Balans 2019 is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. Hij is beschikbaar in bijlage, in een dynamische versie en op de website www.fedasil.be. Een papieren versie kunt u aanvragen via [email protected].

Publicatiedatum: vr 07 aug 2020
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: