EHRM meent dat België aritkel 13 en artikel 3 schendt in Singh and Others v. Belgium

In het voorarrest in de zaak Singh and Others v. België meent het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat er een schending is van artikel 13 (recht op een effectieve beroepsprocedure) en van artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) van het EVRM.

Logo ECHR

Voornaamse feiten

De zaak betreft een familie van Sikhs die beweren afkomstig te zijn uit Afghanistan. Hun asielaanvraag werd door de Belgische overheid afgewezen aangezien hun Afghaanse nationaltieit niet geloofwaardig bleek. De verzoekers haalden aan dat hun verwijdering van België naar Moskou een risico zou impliceren op terugkeer naar hun land van herkomst, waar ze onmenselijke behandeling zouden riskeren.

Beslissing van het Hof

Het Hof was van oordeel dat kopies van attesten van het UNHCR-vluchtelingenkantoor in Delhi, ten onrechte werden verworpen zonder diepgaand onderzoek. Bijgevolg zou het recht op een effectieve beroepsprocedure zijn geschonden door de Belgische beroepsinstantie in asielzaken.

Het eigenlijke arrest is enkel beschikbaar in het Frans.

Een samenvatting van het arrest in het Engels vindt u hier in bijlage.

Publicatiedatum: di 02 okt 2012
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: