Terugkeerbegeleiding (EMN Inform)

Deze EMN Inform tracht het beleid en de praktijken inzake terugkeerbegeleiding van de verschillende Lidstaten en Noorwegen en van nationale NGOs in kaart te brengen.

Terugkeerbegeleiding wordt algemeen aanzien als een belangrijke component van terugkeer. Het is een cruciaal element om derdelanders in irregulier verblijf correct te informeren over hun wettelijke mogelijkheden om in Europa te blijven, en de mogelijkheden om terug te keren en zich te re-integreren in het land van herkomst.

Hieronder enkele bevindingen van de Inform over "Policies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway":

  • Inzake terugkeerbegeleiding hanteren sommige Lidstaten en alle NGOs en internationale organisaties een benadering waarin de migrant centraal staat; 
  • Terugkeerbegeleiding komt voor in alle migratie stadia, maar vooral bij detectie van irregulier verblijf en tijdens de terugkeerprocedure; 
  • Voor Lidstaten, NGOs en internationale organisaties is het moeilijk om de doeltreffendheid van de terugkeerbelgeleiding te meten en te monitoren.

Deze Inform maakt deel uit van een serie van drie Informs over terugkeerbegeleiding. De volgende twee EMN Informs zullen focussen op terugkeerconsulenten en hun rol om migranten betrouwbare en objectieve informatie te bezorgen over terugkeer, en over "outreach" en informatieverstrekking inzake (vrijwillige) terugkeer van migranten.

Publication Date:
ma 30 mrt 2020
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: