Publicatie datum: 11 april 2011

Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: asielprocedure