Statistische gegevens

Terugkeercijfers voor België in 2018

2842
gedwongen verwijderingen
2994
vrijwillige terugkeer

België: immigratie en emigratie van vreemdelingen in 2018

141951
immigraties naar België
80053
emigraties uit België
61898
migratiesaldo in 2018

Regularisatieaanvragen in België in 2019

4141
op humanitaire gronden (9bis)
1237
op medische gronden (9ter)

Asielaanvragen in België

27742
asielaanvragen in België in 2019
236
asielaanvragen in België in april 2020