Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (EMN Inform)

De influx van asielzoeker tussen 2014 en 2016 heeft de bewustwording vergroot over de verschillen in standaarden van sociale voordelen en maatregelen voor rechten die uitgeoefend worden door begunstigden van internationale bescherming in de EU lidstaten en Noorwegen. De herziening van de Kwalificatierichtlijn (2011/95/EC), de Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EC) en andere evoluties hebben de basis gelegd voor een uitgebreid overzicht van de verschillende sociale voordelen en rechten toegekend aan begunstigden van internationale bescherming.  

 

Wat is de juridische omkadering die voor de toegang tot sociale voordelen en rechten zorgt in de verschillende lidstaten en Noorwegen? Wat zijn de verschillen in sociale voordelen en rechten in deze landen? Hebben vluchtelingen, begunstigden van subsidiaire bescherming en nationale inwoners van de lidstaten dezelfde sociale voordelen en rechten in de lidstaten? Hoe zijn de sociale voordelen en rechten geregeld en welke organisaties zijn hierbij betrokken? Deze uitgebreide EMN Inform Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection, met informatie van 26 lidstaten en Noorwegen, zocht een antwoord op deze prangende vragen, met inachtname van vijf belangrijke voordelen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, gezinshereniging en financiële tegemoetkomingen. 

Belangrijke bevindingen

  • Verschillen in de lidstaten, wat betreft de niveau's van de sociale voordelen en rechten toegekend aan begunstigden van internationale bescherming, blijven bestaan. Echter blijft het wel duidelijk dat de lidstaten een bepaald minimum niveau hanteren ten opzichte van sociale voordelen en rechten, met weinig uitzonderingen. 
  • Voor alle lidstaten behoort toegang tot onderwijs en toegang tot gezondheidszorg tot de fundamentele rechten. 
  • Regelingen voor de toekening van de sociale voordelen en rechten variëren naargelang de lidstaat, wat betreft alle vijf de categorieën van sociale voordelen (onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, gezinshereniging en financiële tegemoetkomingen).
  • De meeste lidstaten lijken dezelfde toegang te garanderen en/of voorwaarden te hanteren voor onderwijs, gezondheidszorg, financiële tegemoetkomingen, gezinshereniging voor vluchtelingen en voor diegene waaraan subsidiaire bescherming werd toegekend. Echter zijn dit niet steeds hetzelfde voor nationale inwoners van de lidstaat. 
  • In de meerderheid van de lidstaten werken de autoriteiten en NGOs samen om verschillende sociale voordelen te voorzien voor begunstigden van internationale bescherming.

Niveau van sociale voordelen en rechten

  • In alle lidstaten en Noorwegen is onderwijs verplicht voor minderjarigen. Speciale onderwijsprogramma's voor volwassenen zijn beschikbaar in de meerderheid van de lidstaten en Noorwegen.
  • In alle lidstaten en Noorwegen hebben begunstigden van internationale bescherming toegang tot onmiddelijke en urgente gezondheidszorg en eveneens langdurige zorg. 
  • In de meerderheid van de lidstaten en Noorwegen worden er financiële tegemoetkomingen voorzien voor begunstigden van internationale bescherming, dit zowel als een tegemoetkoming/bezoldiging als (vervangend) inkomen en sociale bijstand tegemoetkoming.
  • Bijna alle lidstaten en Noorwegen voorzien of helpen begunstigden van internationale bescherming mett huisvesting. 
  • De meeste lidstaten en Noorwegen passen gunstige voorwaarden toe voor gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming. 
Publication Date:
ma 08 okt 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: