Overzicht ad-hoc queries

In bijlage een handig overzicht van alle ad-hoc queries die in 2019 werden gelanceerd. 

Download publication

Lidstaten en de Europese Commissie maken gebruik van ad-hoc queries om snel informatie te verzamelen bij de Lidstaten (meestal vier weken) over een waaier aan asiel- en migratiegerelateerde onderwerpen, bvb legale migratie, irreguliere migratie, grenzen, terugkeer, visa, enz.

Voor elke ad-hoc query bestaat er een compilatie van antwoorden. Deze compilatie omvat de gedetailleerde antwoorden van de verschillende Lidstaten.  

Voor sommige ad-hoc queries wordt er een samenvatting of Inform opgesteld. Deze geven een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de ad-hoc queries.

Compilaties van antwoorden en samenvattingen of Informs (indien beschikbaar) zijn normaal gezien terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Indien deze echter nog niet op de website staan, kan u ze opvragen bij EMN België ([email protected]). 

Voor sommige ad-hoc queries die een gevoelig karakter hebben, is de compilatie van antwoorden en de samenvatting of Inform niet beschikbaar voor het grote publiek. 
 

Publication Date:
di 12 mei 2020
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: