EMN en OESO: ‘Paraplu’-informatiefiche over de impact van COVID-19 op migratie

EMN en de OESO hebben een ‘paraplu’-informatiefiche gepubliceerd die de serie afsluit van EMN-OESO informatiefiches over ‘de impact van COVID-19 op migratie en asiel in de EU lidstaten en niet-EU OESO landen’. De serie omvat vijf informatiefiches en snijdt een brede waaier van onderwerpen aan.

De pandemie heeft verstrekkende gevolgen op de EU en haar lidstaten en was voornamelijk voelbaar door de gesloten grenzen, de reisbeperkingen en de ingevoerde sanitaire maatregelen die als doel hadden het virus onder controle te krijgen. In de informatiebrochure-reeks van EMN en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd, onder meer, een overzicht gegeven van (i) hoe de lidstaten de gevolgen van de pandemie voor derdelanders proberen te mitigeren, (ii) welke gevolgen de pandemie heeft voor de toelating tot het nationale grondgebied en (iii) hoe de lidstaten hun asiel- en migratieprocedures aanpasten. Daarnaast werd dieper ingegaan op bepaalde specifieke categorieën van derdelanders, zoals internationale studenten, en werd geanalyseerd hoe de regelgeving en de lidstatelijke praktijken de COVID-gerelateerde gevolgen voor derdelanders probeerden te verzachten.

Een paar sleutelbevindingen:

- EU lidstaten en Noorwegen probeerden te voorkomen dat derdelanders in een irreguliere status zouden vervallen;

- Om aan de noden van de arbeidsmarkt tegemoet te komen, werd de toegang tot het grondgebied voor werknemers van essentiële beroepen gewaarborgd;

- Op vlak van internationale bescherming, werden nieuwe tools en procedures bij asielprocedures en opvangsystemen in gebruik genomen als direct antwoord op de pandemie. Die ‘tools’ en procedures werden het ‘nieuwe normaal’;

- Aangezien internationale studenten, over het algemeen, onderworpen waren aan dezelfde reisbeperkingen als andere derdelanders gebruikten de migratie-autoriteiten van de EU lidstaten online procedures voor het afgeven van visa en verblijfsvergunningen;

- Reisbeperkingen hadden een impact op terugkeerbeslissingen én de implementatie van terugkeerbeslissingen in de EU lidstaten en niet-EU OESO landen.

De COVID-gerelateerde informatiebrochures gingen in op de volgende onderwerpen:

  1. Terugkeer in tijden van COVID-19
  2. Impact van COVID-19 op remittances 
  3. Het behoud van arbeidsmigratie in essentiële beroepen in tijden van een pandemie
  4. Impact van COVID-19 op internationale studenten
  5. Verblijfsvergunningen en werkloosheid tijdens de COVID-19 pandemie

 

Publication Date:
ma 03 mei 2021
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: