EMN Bulletin (juli - september 2017)

De 20ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

De 20ste editie van het EMN Bulletin levert informatie over recente ontwikkelingen (van juli tot september) op het Europese en nationale niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; externe dimensies; en mensenhandel.

Deze editie bevat o.a. informatie over:

Op EU niveau:

  • Tussentijdse evaluatie van de Europese agenda inzake migratie van 2015 door de Europese Commissie.
  • Aanbeveling van de Europese Commissie voor een betere toepassing van de bestaande Schengenregels.
  • Goedkeuring door het EU trustfonds voor Afrika van een ondersteuningsprogramma van 46 miljoen Euro om de capaciteit van het geïntegreerde migratie- en grensbeheer van de Libische autoriteiten te versterken.
  • Publicatie van het 15de verslag over relocatie en hervestiging door de Europese Commissie.

Op nationaal niveau:

  • BE : de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Waalse Minister van Werkgelegenheid ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om de sociale integratie en de inschakeling in de arbeidsmarkt van asielzoekers te verbeteren.
  • FR : derdelanders die vóór eind 2017 ondersteuning vragen in het kader van vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst, komen uitzonderlijk in aanmerking voor Euro 2.500,- aan terugkeersteun.
  • NL : De Minister van Veiligheid en Justitie trok de Nederlandse nationaliteit in van vier jihadisten die naar een conflictzone reisden. Ze werden ook tot ongewenst vreemdeling verklaard.

Meer ontwikkelingen en andere informatie vindt u in het Bulletin zelf (zie PDF hierboven)!

Publication Date:
ma 23 okt 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: