EMN Ad-Hoc Query over terugkeerbeleid.

10 lidstaten verschaffen gedetailleerde informatie en statistische gegevens aangaande hun terugkeerbeleid, gedwongen verwijderingen en vrijwillige terugkeer. Deze vraag werd gelanceerd door het Franse EMN contactpunt.

EMN AHQ cover

Download publication

De AHQ bevat informatie over:

  • Het aantal gedwongen verwijderingen en vrijwillige vertrekken in de lidstaten in 2012 en de voornaamste nationaliteiten
  • Gemeenschappelijke vluchten (georganiseerd door FRONTEX en andere)
  • Het aantal uitzettingsbevelen en inreisverboden
  • Het aantal personen in detentie in afwachting van terugkeer
  • Alternatieven voor detentie
  • De terugkeer van niet-begeleide minderjarigen

Meer gedetailleerde informatie kan worden geraadpleegd in de compilatie van de antwoorden van de verschillende lidstaten.

De informatie is enkel beschikbaar in het Engels.
 

Publication Date:
vr 09 aug 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: