Ad-hoc query over openbare orde en openbare veiligheid

Zestien Lidstaten gaven informatie over hun beleid en praktijk aangaande de implementatie en uitvoering van EU richtlijnen i.v.m. openbare orde en openbare veiligheid. De query werd in december 2016 gelanceerd door het Nederlandse EMN Contactpunt.

Het Nederlandse EMN Contactpunt lanceerde in december 2016 een ad-hoc query (of ad-hoc vraag) aangaande de weigering, de weigering van verlenging, en de intrekking van verblijfsrecht om redenen van openbare orde of openbare veiligheid, zoals bepaald in de kwalificatierichtlijn inzake asiel (2011/95/EU), de burgerschapsrichtlijn (2004/38/EG) en de gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EG).

Zestien Lidstaten, waaronder België, beantwoordden de query.

Enkele belangrijke bevindingen van deze query:

  • De meeste Lidstaten (waaronder België) hebben de bepalingen over openbare orde en openbare veiligheid vrij letterlijk omgezet. Er worden geen duidelijke criteria gegeven om een eventuele bedreiging voor de openbare orde vast te stellen.
  • Of iemand een gevaar voor de openbare orde en de openbare veiligheid vormt, wordt over het algemeen van geval tot geval bekeken.
  • Om vast te stellen of iemand een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt, worden alle relevante omstandigheden in rekening genomen.
  • In België werden de begrippen ‘ernstig misdrijf en ‘bijzonder ernstig misdrijf’ niet verder uitgewerkt. De vluchtelingenstatus kan worden ingetrokken op basis van een bijzonder ernstig misdrijf, maar hiervoor is een definitieve veroordeling nodig.

Meer gedetailleerde informatie kan worden gevonden in de compilatie van de antwoorden en in de uitgebreide samenvatting (zie boven).  

Publication Date:
ma 13 feb 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: