Ad-Hoc Query over het detecteren van jihadisten in de asielprocedure

Achttien (lid)staten leverden informatie aan over hun beleid en praktijk in verband met de identificatie van eventuele jihadisten in de asielprocedure, en over recrutering in opvangcentra. De query werd in juni 2016 gelanceerd door het Nederlandse EMN Contactpunt.

Het Nederlandse EMN Contactpunt lanceerde in juni 2016 een ad-hoc vraag ("ad hoc query") over hoe en in welke mate relevante overheidsinstellingen in de EU-lidstaten en Noorwegen uitgerust zijn om 1) eventuele jihadisten in de asielprocedure te identificeren, alsook recruteringsactiviteiten in de opvangcentra.

Achttien (lid)staten 18 beantwoorden de query, waaronder België.

Sommige van de belangrijkste bevindingen van de query:

  • De meerderheid van de landen die antwoorden erkenden het risico dat jihadisten via de vluchtelingeninstroom Europa binnenkomen, en het risico van recruteringsactiviteiten in de opvangcentra. 
  • De meeste landen beschikken over instrumenten of namen maatregelen om personen te identificeren die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, zoals jihadisten tijdens de asielprocedure. Globaal genomen gaat het om vier categorieën instrumenten: 1) veiligheidscreenings, 2) capaciteitsopbouw bij de immigratiediensten in een eerste fase, zoals trainingen en bewustmakingscampagnes, 3) speciale rapporteringsstructuren om informatie te communiceren over potentieel gevaarlijke personen die geïdentificeerd worden tijdens de asielprocedure en 4) effectieve informatie-uitwisseling tussen authoriteiten. 
  • Een aantal landen rapporteerden over een stijging van het aantal incidenten gerelateerd aan mogelijke jihadisten of de radicalisering of recrutering voor de jihad in en rond de asielprocedure. Toch betekent de stijging in het absolute aantal gerapporteerde incidenten in sommige landen niet noodzakelijk dat Hhet relatief aantal gerapporteerde incidenten steeg. Een stijgend aantal incidenten werd enkel gerapporteerd door landen die een hogere instroom van asielzoekers ontvingen in de laatste twee jaar.   

Meer gedetailleerde informatie kan worden gevonden in de compilatie van antwoorden van 18 lidstaten (in bijlage) en in de samenvatting van de antwoorden voorbereid door het Nederlandse Contactpunt van EMN.  

Publication Date:
ma 24 okt 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: