Ad-Hoc Query over de omzetting van richtlijn 2016/801 (studenten, au-pairs, …)

23 (lid) staten hebben informatie verstrekt over hun beleid en praktijk aangaande bepaalde aspecten van de richtlijn 2016/801: manieren waarop internationale studenten kunnen aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, het gebruik van bevroren/geblokkeerde rekeningen bij internationale studenten, en erkende agentschappen voor au-pairs. Deze Ad-Hoc Query werd gelanceerd door het Belgische contactpunt van het EMN.

Het Belgische contactpunt van het EMN lanceerde in januari 2017 een Ad-Hoc Query over hoe bepaalde aspecten van de richtlijn (directieve) 2016/801 geregeld zijn: manieren waarop internationale studenten kunnen aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, het gebruik van bevroren/geblokkeerde rekeningen bij internationale studenten, en erkende agentschappen voor au-pairs. De Ad-Hoc Query werd gelanceerd, omdat de Belgische overheid momenteel onderzoekt wat de beste manier is om bovenvermelde richtlijn om te zetten.

23 (lid) staten hebben de query beantwoord, waaronder België

Enkele belangrijke bevindingen van de Ad-Hoc-Query:

 • In elk van de 23 landen dienen internationale studenten een bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor te leggen. Tussen de lidstaten is er een grote verscheidenheid in manieren waarop internationale studenten kunnen aantonen dat ze beschikken over voldoende bestaandsmiddelen. Bankrekeningen met een bepaald vereist saldo, borgstellers en studiebeurzen worden aanvaard in de meeste lidstaten.
   
 • In slechts 3 van de 23 landen kan er een systeem van bevroren/geblokkeerde rekeningen worden gehanteerd. In 2 van de 3 landen gaat dit systeem uit van de onderwijsinstelling. In het andere land is het de ambassade / overheid.
   
 • Tussen de 23 landen zijn er grote verschillen voor wat betreft het bedrag dat vereist is om voldoende bestaansmiddelen aan te tonen. Dit bedrag kan variëren tussen +/- €135 en €1454 per maand.
   
 • In sommige landen is het niet mogelijk een verblijfsvergunning te verwerven op basis van tewerkstelling als au-pair. In de andere landen wordt door de overheid niet met een systeem van erkende agentschappen voor au-pairs gewerkt, met uitzondering van één land, waar erkende agentschappen voor au-pairs een formele rol spelen.
   

Meer gedetailleerde informatie kan worden gevonden in de compilatie van antwoorden en in de samenvatting (zie boven).

Publication Date:
ma 24 apr 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: