Publicatie datum: 30 juni 2012

Deze editie van 'EMN Inform' brengt de belangrijkste bevindingen uit de statistieken 2009 inzake migratie en internationale bescherming, en dit o.b.v. o.b.v. gegevens van 21 lidstaten. Deze statistieken werden verzameld in overeenstemming met Verordening 862/2007 over Migratie-statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 29 juni 2012

Deze versie van 'EMN Inform' presenteert de belangrijkste bevindingen van de EMN-focusstudie die hierboven wordt genoemd.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn

Publicatie datum: 03 februari 2012

Deze EMN informatiefiche biedt een kort overzicht van de bevindingen van de thematische EMN-studie: "Satisfying Labour Demand through Migration"
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 03 februari 2012

Deze EMN Inform bevat een samenvatting van de EMN studie over tijdelijke en circulaire migratie: empirische bewijsvoering, huidige beleidspraktijk en toekomstige opties in 24 EU-lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: circulaire migratie