Publicatie datum: 16 juni 2021

The current Belgian government, in office since October 2020, announced that it would replace the Immigration Act by a new Migration Code. In this context, EMN Belgium sought information about the structure of national migration laws of other Member States and the terminology used for migration policies, subjects and institutions, the result of which was compiled and summarized. 
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: Migration Code

Publicatie datum: 24 september 2020

24 Member States provided information on national laws and practices regarding the detention of families with children in migration procedures, the possibility to detain one of the parents and detention in the context of the age assessment process.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: detention, families, unaccompanied minors

Publicatie datum: 12 mei 2020

In bijlage een handig overzicht van alle ad-hoc queries die in 2019 werden gelanceerd. 
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 02 april 2020

21 Member States provided information on national laws and practices regarding the time limits for decisions on family reunification and the consequences of exceeding these limits.

Publicatie datum: 26 februari 2019

25 (Member) States provided information on inter alia the existence of civic integration policies, whether or not participation in a civic integration programme is compulsory for recognised refugees, and possible sanctions for refusing to follow such a programme. 
Hoofdthema: Integration, Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: reintegration programmes

Publicatie datum: 03 september 2018

22 (Member) States provided information regarding their definition of the concept of vulnerability and their practices regarding the identification and the care of vulnerable applicants for international protection with special reception needs.  
Hoofdthema: Ad Hoc Queries

Publicatie datum: 08 november 2017

Forced returns of rejected asylum seekers to Afghanistan have been heavily debated in Sweden. In this context, the Swedish Contact Point of the EMN has gathered and analyzed the information provided by 17 Member States, including Belgium, on this topic.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: forced return, Afghanistan

Publicatie datum: 30 juni 2017

24 (Member) States provided information on the volume of returned unaccompanied minors and on family tracing. This ad-hoc query was launched by the Finnish Contact Point to the EMN.

Publicatie datum: 24 april 2017

23 (lid) staten hebben informatie verstrekt over hun beleid en praktijk aangaande bepaalde aspecten van de richtlijn 2016/801: manieren waarop internationale studenten kunnen aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, het gebruik van bevroren/geblokkeerde rekeningen bij internationale studenten, en erkende agentschappen voor au-pairs. Deze Ad-Hoc Query werd gelanceerd door het Belgische contactpunt van het EMN.

Publicatie datum: 16 maart 2017

24 Lidstaten gaven informatie over hun beleid en praktijken aangaande het concept ‘veilige landen van herkomst’ inzake procedures voor internationale bescherming. De query werd gelanceerd door de EMN contactpunten van Nederland en Estland.

Publicatie datum: 13 februari 2017

Zestien Lidstaten gaven informatie over hun beleid en praktijk aangaande de implementatie en uitvoering van EU richtlijnen i.v.m. openbare orde en openbare veiligheid. De query werd in december 2016 gelanceerd door het Nederlandse EMN Contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Publicatietype: EMN Rapporten & studies
Trefwoorden: public order

Publicatie datum: 24 oktober 2016

Achttien (lid)staten leverden informatie aan over hun beleid en praktijk in verband met de identificatie van eventuele jihadisten in de asielprocedure, en over recrutering in opvangcentra. De query werd in juni 2016 gelanceerd door het Nederlandse EMN Contactpunt.

Publicatie datum: 21 september 2016

21 (Lid)staten hebben informatie verstrekt over hun procedures met betrekking tot de verificatie van de identiteit en de familierelaties in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging met een persoon die internationale bescherming geniet.

Publicatie datum: 03 mei 2016

18 responses were provided to this ad hoc query. The information collected helps gain better insight into how funding for refugee resettlement is allocated to the different components of the programmes.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Trefwoorden: cost, resettlement

Publicatie datum: 28 april 2016

20 (Member) States provided information on their Resettlement Programmes. This query was launched by the UK National Contact Point.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Trefwoorden: resettlement

Publicatie datum: 28 januari 2016

22 (Lid) Staten hebben informatie aangereikt over hun praktijken met betrekking tot illegaal werkende migranten, meer bepaald of het als een misdrijf wordt beschouwd en wat de mogelijke sancties zijn. Deze query werd gelanceerd door het Nationaal Contactpunt van het Verenigd Koninkrijk.
Hoofdthema: Ad hoc vragen

Publicatie datum: 06 november 2015

21 (lid)staten hebben geantwoord op de rondvraag van het Sloveense EMN contactpunt aangaande de status die wordt toegekend aan begunstigden van hervestiging. Ook werden er vragen gesteld over de praktische modaliteiten om deze status te bekomen en het integratietraject.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: hervestiging

Publicatie datum: 18 februari 2015

18 (lid)staten gaven gedetailleerde informatie en beschikbare statistische data over administratieve detentie en verwijdering van begeleide en niet-begeleide minderjarigen in hun land. De ad-hoc query werd gelanceerd door het Belgisch EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 24 september 2013

16 lidstaten verschaffen gedetailleerde informatie en statistische gegevens aangaande huwelijksvereisten en cijfers aangaande schijnhuwelijken. Deze vraag werd gelanceerd door het Verenigd Koninkrijk.
Hoofdthema: Ad hoc vragen

Publicatie datum: 09 augustus 2013

10 lidstaten verschaffen gedetailleerde informatie en statistische gegevens aangaande hun terugkeerbeleid, gedwongen verwijderingen en vrijwillige terugkeer. Deze vraag werd gelanceerd door het Franse EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 15 april 2013

De compilatie van antwoorden van zes lidstaten hebben onder andere betrekking op de toegang die wordt verleend aan bepaalde organisaties of personen en de sites die beschikbaar zijn voor deze personen.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: alternatieven voor detentie

Publicatie datum: 07 maart 2013

16 lidstaten geven informatie over verschillende aspecten aangaande slachoffers van mensenhandel zoals regelegeving, criteria, procedures en verblijfsvergunningen.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: bijstand

Publicatie datum: 07 maart 2013

In deze rondvraag geven 21 lidstaten hun beleid weer aangaande de mogelijkheid tot toegang tot de arbeidsmarkt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: arbeidsmarkt

Publicatie datum: 07 maart 2013

22 lidstaten geven informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden voor niet-getrouwde partners op gezinshereniging, waarbij het partnerschap niet gelijkgesteld is aan het huwelijk.
Hoofdthema: Ad hoc vragen

Publicatie datum: 17 januari 2013

Deze compilatie van antwoorden op een ad hoc rondvraag van het Franse contactpunt bevat informatie over de verwijdering van niet-begeleide minderjarigen in EU lidstaten.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer